Başlangıç Seviyesinden Profesyonel Seviyeye Java Kursu(2020)

Requirements
Temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisi

Description
Kurs, güncel Java kurumuyla başlangıç seviyesinden başlayacak olup kurs dahilinde profesyonel,uzmanlık seviyesine Java eğitimi verilecektir.Bununla beraber kurs boyunca nesne yönelimli programlama ve yeni Java sürümleriyle beraber daha da öne çıkan fonksiyonel programlama yapısı temel referans kaynağı olacaktır.

Kurs ile nesne yönelimli programlama ve fonksiyonel programlama yapısına uygun olarak android,masaüstü gibi ortamlarda veya spring framework gibi uygulama geliştirme çatıları vs. birçok alanda kapsamlı projeler geliştirmek gereken Java bilgisini ileri düzeyde öğretmek amaçlanmıştır.Ayrıca kurs boyunca kavramsal yapı tanımları üzerinde durulurken okul sınavları ve iş mülaklatlarında sorulabilecek sorular da dikkate alınmış ve kurs buna uygun olarak oluşturulmuştur.Bu doğrutuda çoktan seçmeli,çözümlü ve açıklamalı sorulara yer verilmiştir.

Zaman kaygısıyla hareket edilmiş ve bu doğrultuda en az zamanda en çok verim almak temel amaçlardan birisi oluşmuş ve videolar bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Kurs boyunca sorular soru-cevap kısmından veya özel mesajdan yanıtlanacaktır.

Genel hatlarıyla Java’da ders anlatımında izlenecek yöntem baştan sona doğru üç başlık altında toplanabilir:

1-)Kavramsal tanım ve teorik yapı

2-)Kavramsal tanım ve teorik yapının anlatımına uygun olarak ilgili konunun örneklerle kod ortamında somutlaştırılması

3-)Öğrenilmiş olan konunun proje veya sorularla desteklemesi

2014 yılında yayımlanan Java-8(JDK-8)’den günümüze kadar olan sürece kadarki dönemde Java’da meydana gelen ve daha pratik kodlama imkan tanıyan yenilikler ve değişimler üzerinde ayrıca bir bölüm üzerinde ayrıntılarıyla durulacaktır.Bu başlıklar:

Gelişmiş String Yapısı

Gelişmiş String Yapısı

Java’da Zaman Kavramı ve Date-Time API’ye Genel Bakış

LocalDate Sınıfı ve Tarihsel Format

LocalTime Sınıfı ve Saat Formatı

LocalDateTime Sınıfı ve Zaman Formatı

Zoneld-ZonedDateTime Sınıfı ve Yerel Zaman Kavramı

Period ve Duration Sınıfı

Zamanın Bağımsız İfadesi

Lambda İfadeleri ve Fonksiyonel Arayüz Kavramı

Stream API Kavramı

JShell-Shell Kavramı ve JShell Çalışma Şekli

Komut İstemi Penceresi-IDE Ortamında JShell Kullanımı

Snippet ID Kullanımı

Modül-Modülerlik Kavramı

… vs. şeklindedir(Detaylı içeriğe “Kurs İçeriği” kısmında erişim sağlayabilirsiniz.).

Kurs içeriği ise ana başlıklarıyla:

Java’ya genel bakış

.

.

.

Metod ve Parametre Yapısı

.

.

Nesne Yönelimli Programlama

Swing Kütüphanesi

Geliştirilmiş Java:Java 8’den Java 12’ye

Database(Veritabanı)

… vs. şeklindedir.

Who this course is for:
Java’yı başlangıç düzeyinden ileri seviyeye kadar öğrenmek isteyenler
Spring Framework için gerekli Java temelini almak isteyenler
Java bilgisini daha da ileriye taşımak isteyenler
Android veya masaüstü uygulamaları geliştirmek isteyenler

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *