Deep Learning A-Z™| Python ile Derin Öğrenme

Requirements
Öğrenme isteği
Temel matematik bilgisi
Temel algoritma bilgisi

Description
Yapay zeka alanına giriş yapmak ve “öğrenen” uygulamalar geliştirmek istiyorsanız derin öğrenme yöntemlerini öğrenmek için sizi temelden ileri seviyeye kadar teorik anlatım ve pratik uygulamaları içeren bu kapsamlı “Derin Öğrenmeye Giriş” eğitimime davet ediyorum.

Eğitimi bitirdiğinizde, derin öğrenmenin temellerini, yapay sinir ağı modelleri oluşturma ve geliştirme adımlarını ve başarılı yapay öğrenme projelerini nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Uygulayacağımız yöntemler:

Temel yapay sinir ağları,

Evrişimli sinir ağları (CNN),

Özyinelemeli sinir ağları (RNN),

Uzun-kısa vadeli bellek modeli (LSTM),

Makine öğrenmesinde optimizasyon ve regülarizasyon yöntemlerini,

Kapsül ağları,

Pekiştirmeli öğrenme (RL),

Çekişmeli üretici ağları (GAN)

Tüm bu yöntemleri Python programlama dili kullanarak TensorFlow ve gerisinde çalışan Keras kütüphanelerinde uygulayacaksınız.

Yapay zeka ve derin öğrenme çoklu endüstrileri geliştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu dersi tamamladıktan sonra, bunu işinize uygulamak için yaratıcı yollar bulabilirsiniz.

Who this course is for:
Geleceğin mesleklerinde yetkin olmak isteyen herkes
Yapay zekaya ilgi duyan herkes
Yapay sinir ağları ve derin sinir ağları geri planındaki matematiği öğrenmek isteyen herkes
Derin öğrenme konusundaki teorik bilgisiyle gerçek hayat problemlerini çözmek isteyenler
Python programlama dili ile TensorFlow ve Keras kütüphanelerini kullanarak kendi derin öğrenme modelini tasarlamak isteyenler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top